image Norsk  image English

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival


 
 
 


STIFTELSEN OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL
Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival arrangeres årlig over 10 dager i mars. Festivalens konserter holdes i hovedstadens kirker, med Oslo Domkirke som hovedarena. Festivalprogrammet lanseres 1. desember hvert år. Festivalen ble grunnlagt i år 2000 av initiativtaker og idéutvikler Bente Johnsrud som også er festivaldirektør og kunstnerisk leder.

Kommende festivaldatoer
22.–31. mars 2019
13.–22. mars i 2020

Tall
Ca. 1000 utøvere hvert år, og rundt 15 000 besøkende.
I underkant av 40 arrangementer årlig
17 festivaler er gjennomført
Ca. 35 samarbeidspartnere 

Festivalen i pressen:

«Man blir i det hele tatt skjerpet i møtet med denne festivalen, og ettersom nivået på fremføringene jevnt over er høyt, slipper man ikke unna de hårfine nyansene når helheten skal vurderes.»

Emil Bernhardt, Morgenbladet 31.03.17

«Oslo kirkemusikkfestival 2017 går inn i historien som de store begivenhetenes festival. I Europa er det naturlig å tenke på Bach-festen i Leipzig, dere er Oslo. I likhet med Leipzig (som riktignok har tett inn på 150 arrangementer), stiller Oslos festivalleder Bente Johnsrud og hennes stab med urfremførelser, norsk toppnivå og internasjonale sensasjoner. Folketilstrømningen øker, år for år. Det er vel svaret på det hele.»

Olav Egil Aune, Vårt Land 28.03.17

«Religion blir stadig viktigere å forstå, og når festivalen gjør mer enn å tolke musikken, utvider den det kulturelle refleksjonsrommet.»

Ida Habbestad, Aftenposten 16.03.17

«Oslo Kirkemusikkfestival går nå for å være en av Europas ledende. Derfor står store navn i kø for å komme hit.» 

Olav Egil Aune, Vårt Land 19.11.16

«Som en av fem urfremføringer går Lasse Thoresens Prison Poems inn som et godt eksempel på det festivalen er blitt mer og mer preget av: En vilje til å fornye tradisjonen med vår tids uttrykk.»

Lars O. Flydal, Vårt Land 20.03.17

«Utøverne som var på innersiden av musikken, de formidlet den rett fra kjernen, og alle gjorde det med samme stemme. Med den vakreste inderlighet og med mest forrykende trøkk. Det ble en stor kveld.»

Tori Skrede, VG 28.03.17

«Nyanser i toppsjiktet – Publikum strømmet til Oslo internasjonale kirkemusikkfestival, som også i år bød på bredde og kvalitet.»

Emil Bernhardt, Morgenbladet 31.03.17
 
«Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival skapte altså også i år – med langt flere konserter enn dem som er omtalt her – en imponerende rik og nyansert feiring av kirkemusikkens ruvende tradisjon.»

Emil Bernhardt, Morgenbladet 31.03.17

«Programmet inkluderte også i år besøk av noen av Europas beste ensembler. Det er en uvurderlig gave at vi får oppleve dem også i Oslo, og den gjennomførte høye standarden gjør kirkemusikkfestivalen til hovedstadens kanskje viktigste begivenhet for klassisk musikk».

Emil Bernhardt, Morgenbladet, 31.03.16

«Suksessen er festivaldirektør og kunstnerisk leder Bente Johnsrud og hennes entusiastiske stabs verk. Uendelig mye arbeid legges ned for å saumfare det internasjonale «markedet» for å finne de beste utøverne. I tillegg – eller ikke minst – står festivalen for bestillinger av nyskrevne verker, og holder tradisjonen – og føyer alen til den. Det må fortsette».

Olav Egil Aune, Vårt Land, 07.03.16

«Også i år kunne Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival antyde svar. Igjen fikk vi oppleve kirkemusikk på sitt absolutt beste, i et rikt utrykksspenn og med utøvere på et definitivt internasjonalt toppnivå».

Emil Bernhardt, Morgenbladet, 31.03.16

«Det mange for 16 år siden engstet seg for ville få et kort liv, har vokst til å bli en av Europas viktigste arenaer for musikk i kirken. Rundt 15.000 besøkere årlig og 1.000 utøvere, sier sitt. Stor kvalitet har gjort at det går prestisje i sponsorvirksomheten, og staten har gradvis innsett at festivalen er en sikker berikelse for hovedstaden og for tilreisende fra hele landet og Europa ellers. En festival for alle».

Olav Egil Aune, Vårt Land, 07.03.16

«Det er vanskelig å forestille seg den klassiske musikkens historie uten kirken, og omvendt er det vanskelig å forestille seg en kirke uten musikk. Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival har i 15 år vist hva kirkemusikk kan være, og dessuten skapt nye uttrykk gjennom bestillingsverk og å legge til rette for samarbeidsprosjekter mellom musikere og sjangre».

Magnus Andersson, Klassekampen, 09.03.15

«Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival fyller 15 år, og feirer 6.-17. mars i Oslos kirker med bredt program, musikk fra mange land og regioner, religioner og sjangre. Festival- og kunstnerisk direktør Bente Johnsrud, som startet opp det hele i 2000, kunne neppe den gang forestilt seg hvor stor, og hvor storartet, festivalen skulle bli, og hvilken tiltrekningskraft den skulle få på et internasjonalt publikum».

Mona Levin, Klassisk Musikkmagasin, 12.02.15

«Med sine 15 imponerende år, skal det like fullt noe til å svekke inntrykket av et viktig og solid bidrag til hovedstadens musikkliv, dyktig holdt sammen i en gjennomtenkt struktur. Det er derfor bare å gratulere med jubileet og vente i spenning på de hva de neste årene vil bringe».

Emil Bernhardt, Morgenbladet, 27.03.15

 

OM FESTIVALEN

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival arrangerte i 2017 den syttende festivalen i rekken. Vi er ikke bare en inkluderende møteplass for kirkemusikere, kor, orkestre og ensembler, men også en festival for ulike mennesker uavhengig av tilhørighet og livssyn. Festivalen er en sentral institusjon i utviklingen av kirkemusikk på landsbasis, og en viktig aktør når det gjelder å markere Oslo som en internasjonal musikkhovedstad i europeisk format. «Festivalen er landets største mønstring av tidligmusikk med dertil hørende spesialiserte internasjonale utøvere, samtidig som den høster stor internasjonal oppmerksomhet i sitt arbeid med å synliggjøre og tilgjengeliggjøre samtidsmusikk gjennom utviklingsarbeid og pedagogiske satsninger» (Astrid Kvalbein, Aftenposten). Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival beviser at samtidsmusikk slår an i Norge. Musikken blir ikke bare akseptert, men også lyttet til, og dette ikke bare av eksperter. «Festivalen presenterer også klassikere som Charpentiers Te Deum og Händels Messias, men det som gjør denne festivalen så interessant er verkene til de nålevende komponistene. Konsertene med deres verker var like godt besøkt som deres avdøde kollegers.» (Thomas Migge, Westdeutscher Rundfunk WDR)

Kirkemusikkfestivalen arbeider konsekvent med å stimulere prosjekter som videreutvikler kirkemusikksjangeren. Vi vektlegger hele tiden å presentere mangfoldet med utgangspunkt i kirkemusikken som historisk sjanger hvor vi både ivaretar tradisjonen parallelt med å videreutvikle den. Festivalens forankring til hovedstaden, i tillegg til vår internasjonale befestning, gjør at vi som landets ledende formidler av kirkemusikk utmerker oss med høy faglig kompetanse.

Initiativtaker og idéutvikler bak Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival er festivaldirektør og kunstnerisk leder Bente Johnsrud. Festivalen er organisert som en privat stiftelse der styreleder er Oslos biskop. Stiftelsens styre består for øvrig av representanter fra kirke, musikk- og kulturliv og næringsliv, og festivalen har også et kunstnerisk råd bestående av fremtredende personer i norsk musikkliv.

FORMÅL OG VERDIPLATTFORM
• å presentere mangfoldet i kirkemusikken – fra middelalder til vår tid – på et høyt nivå til et bredest mulig publikum
• å stimulere til nyskapning, fornyelse og rekruttering innen kirkemusikkfeltet
• å benytte og utforske kirkerommet som arena for formidling av musikk og kunst
• å være en brobygger ved å legge til rette for samarbeidsprosjekter på tvers av institusjoner, kunstformer og kulturelle og religiøse skiller
• å være møteplass til inspirasjon for det nasjonale og internasjonale kirkemusikkmiljøet
• å presentere prosjekter der kirkens kulturelle arv formidles til barn og unge
• å bestille og urfremføre nye kirkemusikalske verk

UTVALGTE UTØVERE FRA 2000-2017


Kor:
The King's Consort, Det Norske Solistkor, Latvia Radiokor, Trio Mediæval, Gabrieli Consort, Nederland Kamerkoor, Monteverdi Choir, Svenska Radiokören, Theatre of Voices, Oslo Kammerkor, RIAS Kammerchor, Collegium Vocale Gent, Ensemble 96, Oslo Domkor, Estonian Philharmonic Chamber Choir, Gesualdo Consort Amsterdam, København Drengekor, Nidarosdomens Guttekor, The Tallis Scholars, Collegium Vocale zu Franziskanern Luzern, Svenska Kammarkören, London Handel Orchestra, Sølvguttene, Ars Nova Copenhagen, Dresdner Kammerchor, Balthasar-Neumann-Chor, Concert Clemens, Cappella Amsterdam, La Capella Ducale, TenebraeOrkestre og ensembler:
English Baroque Soloists, Akademie für Alte Musik Berlin, Accademia Bizzantina, Le Concert Lorrain, Concerto Copenhagen, Concerto Köln, London Baroque, Kringkastningsorkesteret, Ensemble Pygmalion, Musica Antigua, L’Armonia Sonora, Oslo-Filharmonien, Leipzig String Quartett, Collegium Vocale Gent, Merseburger Hofmusik, Trondheim Solistene og Det Norske Blåseensemble, Balthasar-Neumann Ensemble, Hespérion XXI, Dunedin Consort, Norsk barokkorkester, Barokkanerne, Musica FiataDirigenter:
Miguel Harth-Bedoya, Robert King, Marcus Creed, Laurence Cummings, Lorenzo Ghielmi, Grete Pedersen, Sir John Eliot Gardiner, Eric Ericson, Marcus Creed, Raphaël Pichon, Peter Szilvay, Simon Phipps, Paul Hillier, Simon Gaudenz, Harry van der KampDaniel Reuss, Paul McCreesh, Peter Neumann, Ottavio Dantone, Reinbert de Leeuw, Hans Christoph Rademann, Christoph Prégardien, Carsten Seyer-Hansen, Sigvards Klava, Thomas Hengelbrock, Nigel Short, John Butt, Daniel Reuss, Jordi Savall, Roland WilsonSolister:
Sonia Prina, Carlos Mena, Olivier Latry, Kåre Nordstoga, Maria Keohane, Terje Rypdal, Dame Gillian Weir, Laurence Cummings, Marianne Beate Kielland, James Bowman, Emma Kirkby, Håkon Austbø, Andreas Scholl, Robin Blaze, Hana Blazikova, James Gilchrist, Peter Kooij, Leo van Doeselaar, Bugge Wesseltoft, Sinikka Langeland, Henning Kraggerud, Arianna Savall, James Gilchrist, Arve Henriksen, Anders Jormin, Stian Carstensen, Vittorio Ghielmi, Marilyn Mazur, Carlos Mena, Hans Fagius, Tcha Limberger, Rolf Lislevand, Trygve Seim, Kristin von der Goltz, Joanne Lunn, Thomas Walker

ORGANISASJON

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival er en privat, ideell stiftelse der styreleder er Oslos biskop. Stiftelsens styre forøvrig består av representanter fra kirke-, musikk-, kultur- og næringsliv, og festivalen har også et kunstnerisk råd bestående av fremtredende personer i norsk musikkliv.
Festivaldirektør og kunstnerisk leder: Bente Johnsrud

Administrasjon:
Festivaldirektør og kunstnerisk leder: Bente Johnsrud
Administrasjonsmedarbeider: Johanne Lundebrekke Myskja
Administrasjons- og markedskoordinator: Petter S. Stordahl
Tekstprodusent: Sigurd J. Bræin

Teknisk medarbeidere i festivalperioden:
Sander Bergh (teknisk sjef) og Klaus Axel Johnsrud Odden

Produsenter i festivalperioden:
Martin Kvam og Martin Graham Tobiassen, Ine Johnsen, Carl Einar Traaen, Katinka Høeg, Dagfinn Hovland, Thomas Møller, Maren Serine Andersen
 

Frivillige i festivalperioden:
Åge Ullevold, Inger Sjønnesen, Kristin Bolgård, Berit Elisabeth Tangvik,
Heidi Marie Lindekleiv, Silje Willumsen, Ulla Uberg, Ellen Margrethe Haugsten,
Ingeborg Marie Brekke, Åsa Ruud, Svetlana Jensen, Violina Medonyte,
Kari Anne Lie, Kari Hylland, Ivar Bruun, Anne Grete Haugen, Sissel Ledang,
Kjersti Kramm Engebrigtsen
 

Ønsker du å være frivillig under Kirkemusikkfestivalen? Ta kontakt med oss på info@kirkemusikkfestivalen.no.

Styret:
Biskop emeritus Ole Christian Kvarme (styreleder), domprost emeritus Olav Dag Hauge (nestleder), investor Ola Mæle, domorganist Kåre Nordstoga, kommunaldirektør Sikke Næsheim, cand.philol. Martha Bronder og rådmann Torger Ødegaard.


Kunsterisk leder
: Bente Johnsrud

 

  
Programme 2018
fredag 02. mars
19:00
Opening concert: Les routes de l'esclavage

lørdag 03. mars
12:00
The Tale of Telemann

14:00
The Tale of Telemann

14:00
Open rehearsal

17:00
Pilgrim in organ shoes

18:00
Lecture: Turkey: From democracy to dictatorship

19:30
G.F. Händel: Israel in Egypt

søndag 04. mars
11:00
Festival high mass in Oslo Cathedral

11:00
Festival high mass in Mortensrud Church

11:00
Festival high mass in Vestre Aker Church

11:00
Festival high mass in Sofienberg Church

12:45
Church coffee and lecture

14:00
The Boysen bus: with a french accent

15:00
J.S. Bach: Das Wohltemperierte Klavier

20:00
The Freedom of the Soul

mandag 05. mars
19:00
World premiere: A Mass for Life's Contrasts

tirsdag 06. mars
17:00
Organ concert: Espen Melbø

20:00
Hymn concert with world premieres

onsdag 07. mars
19:00
Et ecce terrae motus

torsdag 08. mars
16:30
Human trafficking in Norway today

19:00
The Land of your Love

21:30
Venus-hommage

fredag 09. mars
09:00
Morning prayer

09:00
Boys' Choir seminar and master class

19:00
Organ concert

21:30
Late evening concert: Night Hymns

lørdag 10. mars
09:00
Morning prayer

15:00
Staats- und Domchor Berlin - Was ist ein Mensch?

19:00
Evensong

20:30
Memorabilia

søndag 11. mars
11:00
Festival high mass in Oslo Cathedral

11:00
Festival high mass in Østre Aker Church

11:00
Festival high mass in Frogner Church

11:00
Festival high mass in Swedish Church of St Margareta

11:00
Festival high mass in Bragernes Church

13:00
Slavery in our time

15:00
World premiere: work by Bent Sørensen

19:00
Closing Concert: Les Talens Lyriques