image Norsk  image English

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival


 
 
 


STIFTELSEN OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL
Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival arrangeres årlig over 10 dager i mars. Festivalens konserter holdes i hovedstadens kirker, med Oslo Domkirke som hovedarena. Festivalprogrammet lanseres 1. desember hvert år. Festivalen ble grunnlagt i år 2000 av initiativtaker og idéutvikler Bente Johnsrud som også er festivaldirektør og kunstnerisk leder.

Kommende festivaldatoer
2.–11. mars 2018
22.–31. mars 2019

Tall
Ca. 1000 utøvere hvert år, og rundt 15 000 besøkende.
I underkant av 40 arrangementer årlig
16 festivaler er gjennomført
Ca. 35 samarbeidspartnere 

Festivalen i pressen:

 

«Religion blir stadig viktigere å forstå, og når festivalen gjør mer enn å tolke musikken, utvider den det kulturelle refleksjonsrommet.»

Ida Habbestad, Aftenposten 16.03.17

«Oslo Kirkemusikkfestival går nå for å være en av Europas ledende. Derfor står store navn i kø for å komme hit.» 

Olav Egil Aune, Vårt Land 19.11.16

«Som en av fem urfremføringer går Lasse Thoresens Prison Poems inn som et godt eksempel på det festivalen er blitt mer og mer preget av: En vilje til å fornye tradisjonen med vår tids uttrykk.»

Lars O. Flydal, Vårt Land 20.03.17

«Utøverne som var på innersiden av musikken, de formidlet den rett fra kjernen, og alle gjorde det med samme stemme. Med den vakreste inderlighet og med mest forrykende trøkk. Det ble en stor kveld.»

Tori Skrede, VG 28.03.17

«Nyanser i toppsjiktet – Publikum strømmet til Oslo internasjonale kirkemusikkfestival, som også i år bød på bredde og kvalitet.»

Emil Bernhardt, Morgenbladet 31.03.17
 
«Oslo internasjonale kirkemusikkfestival skapte altså også i år – med langt flere konserter enn dem som er omtalt her – en imponerende rik og nyansert feiring av kirkemusikkens ruvende tradisjon.»

Emil Bernhardt, Morgenbladet 31.03.17

«Programmet inkluderte også i år besøk av noen av Europas beste ensembler. Det er en uvurderlig gave at vi får oppleve dem også i Oslo, og den gjennomførte høye standarden gjør kirkemusikkfestivalen til hovedstadens kanskje viktigste begivenhet for klassisk musikk».

Emil Bernhardt, Morgenbladet, 31.03.16

«Suksessen er festivaldirektør og kunstnerisk leder Bente Johnsrud og hennes entusiastiske stabs verk. Uendelig mye arbeid legges ned for å saumfare det internasjonale «markedet» for å finne de beste utøverne. I tillegg – eller ikke minst – står festivalen for bestillinger av nyskrevne verker, og holder tradisjonen – og føyer alen til den. Det må fortsette».

Olav Egil Aune, Vårt Land, 07.03.16

«Også i år kunne Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival antyde svar. Igjen fikk vi oppleve kirkemusikk på sitt absolutt beste, i et rikt utrykksspenn og med utøvere på et definitivt internasjonalt toppnivå».

Emil Bernhardt, Morgenbladet, 31.03.16

«Det mange for 16 år siden engstet seg for ville få et kort liv, har vokst til å bli en av Europas viktigste arenaer for musikk i kirken. Rundt 15.000 besøkere årlig og 1.000 utøvere, sier sitt. Stor kvalitet har gjort at det går prestisje i sponsorvirksomheten, og staten har gradvis innsett at festivalen er en sikker berikelse for hovedstaden og for tilreisende fra hele landet og Europa ellers. En festival for alle».

Olav Egil Aune, Vårt Land, 07.03.16

«Det er vanskelig aÌŠ forestille seg den klassiske musikkens historie uten kirken, og omvendt er det vanskelig aÌŠ forestille seg en kirke uten musikk. Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival har i 15 år vist hva kirkemusikk kan være, og dessuten skapt nye uttrykk gjennom bestillingsverk og aÌŠ legge til rette for samarbeidsprosjekter mellom musikere og sjangre».

Magnus Andersson, Klassekampen, 09.03.15

«Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival fyller 15 år, og feirer 6.-17. mars i Oslos kirker med bredt program, musikk fra mange land og regioner, religioner og sjangre. Festival- og kunstnerisk direktør Bente Johnsrud, som startet opp det hele i 2000, kunne neppe den gang forestilt seg hvor stor, og hvor storartet, festivalen skulle bli, og hvilken tiltrekningskraft den skulle faÌŠ på et internasjonalt publikum».

Mona Levin, Klassisk Musikkmagasin, 12.02.15

«Med sine 15 imponerende år, skal det like fullt noe til å svekke inntrykket av et viktig og solid bidrag til hovedstadens musikkliv, dyktig holdt sammen i en gjennomtenkt struktur. Det er derfor bare aÌŠ gratulere med jubileet og vente i spenning påÌŠ de hva de neste årene vil bringe».

Emil Bernhardt, Morgenbladet, 27.03.15

 

 

 

OM FESTIVALEN

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival arrangerte i 2016 den sekstende festivalen i rekken. Vi er ikke bare en inkluderende møteplass for kirkemusikere, kor, orkestre og ensembler, men også en festival for ulike mennesker uavhengig av tilhørighet og livssyn. Festivalen er en sentral institusjon i utviklingen av kirkemusikk på landsbasis, og en viktig aktør når det gjelder å markere Oslo som en internasjonal musikkhovedstad i europeisk format. «Festivalen er landets største mønstring av tidligmusikk med dertil hørende spesialiserte internasjonale utøvere, samtidig som den høster stor internasjonal oppmerksomhet i sitt arbeid med å synliggjøre og tilgjengeliggjøre samtidsmusikk gjennom utviklingsarbeid og pedagogiske satsninger» (Astrid Kvalbein, Aftenposten). Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival beviser at samtidsmusikk slår an i Norge. Musikken blir ikke bare akseptert, men også lyttet til, og dette ikke bare av eksperter. «Festivalen presenterer også klassikere som Charpentiers Te Deum og Händels Messias, men det som gjør denne festivalen så interessant er verkene til de nålevende komponistene. Konsertene med deres verker var like godt besøkt som deres avdøde kollegers.» (Thomas Migge, Westdeutscher Rundfunk WDR)

Kirkemusikkfestivalen arbeider konsekvent med å stimulere prosjekter som videreutvikler kirkemusikksjangeren. Vi vektlegger hele tiden å presentere mangfoldet med utgangspunkt i kirkemusikken som historisk sjanger hvor vi både ivaretar tradisjonen parallelt med å videreutvikle den. Festivalens forankring til hovedstaden, i tillegg til vår internasjonale befestning, gjør at vi som landets ledende formidler av kirkemusikk utmerker oss med høy faglig kompetanse.

Initiativtaker og idéutvikler bak Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival er festivaldirektør og kunstnerisk leder Bente Johnsrud. Festivalen er organisert som en privat stiftelse der styreleder er Oslos biskop. Stiftelsens styre består for øvrig av representanter fra kirke, musikk- og kulturliv og næringsliv, og festivalen har også et kunstnerisk råd bestående av fremtredende personer i norsk musikkliv.

FORMÅL OG VERDIPLATTFORM
• å presentere mangfoldet i kirkemusikken – fra middelalder til vår tid – på et høyt nivå til et bredest mulig publikum
• å stimulere til nyskapning, fornyelse og rekruttering innen kirkemusikkfeltet
• å benytte og utforske kirkerommet som arena for formidling av musikk og kunst
• å være en brobygger ved å legge til rette for samarbeidsprosjekter på tvers av institusjoner, kunstformer og kulturelle og religiøse skiller
• å være møteplass til inspirasjon for det nasjonale og internasjonale kirkemusikkmiljøet
• å presentere prosjekter der kirkens kulturelle arv formidles til barn og unge
• å bestille og urfremføre nye kirkemusikalske verk

UTVALGTE UTØVERE FRA 2000-2016


Kor:
The King's Consort, Det Norske Solistkor, Latvia Radiokor, Trio Mediæval, Gabrieli Consort, Nederland Kamerkoor, Monteverdi Choir, Svenska Radiokören, Theatre of Voices, Oslo Kammerkor, RIAS Kammerchor, Collegium Vocale Gent, Ensemble 96, Oslo Domkor, Estonian Philharmonic Chamber Choir, Gesualdo Consort Amsterdam, København Drengekor, Nidarosdomens Guttekor, The Tallis Scholars, Collegium Vocale zu Franziskanern Luzern, Svenska Kammarkören, London Handel Orchestra, Sølvguttene, Ars Nova Copenhagen, Dresdner Kammerchor, Balthasar-Neumann-Chor, Concert ClemensOrkestre og ensembler:
English Baroque Soloists, Akademie für Alte Musik Berlin, Accademia Bizzantina, Le Concert Lorrain, Concerto Copenhagen, Concerto Köln, London Baroque, Kringkastningsorkesteret, Ensemble Pygmalion, Musica Antigua, L’Armonia Sonora, Oslo-Filharmonien, Leipzig String Quartett, Collegium Vocale Gent, Merseburger Hofmusik, Trondheim Solistene og Det Norske BlåseensembleDirigenter:
Miguel Harth-Bedoya, Robert King, Marcus Creed, Laurence Cummings, Lorenzo Ghielmi, Grete Pedersen, Sir John Eliot Gardiner, Eric Ericson, Marcus Creed, Raphaël Pichon, Peter Szilvay, Simon Phipps, Paul Hillier, Simon Gaudenz, Harry van der KampDaniel Reuss, Paul McCreesh, Peter Neumann, Ottavio Dantone, Reinbert de Leeuw, Hans Christoph Rademann og Christoph Prégardien, Carsten Seyer-Hansen, Sigvards KlavaSolister:
Sonia Prina, Carlos Mena, Olivier Latry, Maria Keohane, Terje Rypdal, Dame Gillian Weir, Laurence Cummings, Marianne Beate Kielland, James Bowman, Emma Kirkby, Håkon Austbø, Andreas Scholl, Robin Blaze, Hana Blazikova, James Gilchrist, Peter Kooij, Leo van Doeselaar, Bugge Wesseltoft, Sinikka Langeland, Henning Kraggerud, Arianna Savall, James Gilchrist, Arve Henriksen, Anders Jormin, Stian Carstensen, Vittorio Ghielmi, Marilyn Mazur

ORGANISASJON

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival er en privat, ideell stiftelse der styreleder er Oslos biskop. Stiftelsens styre forøvrig består av representanter fra kirke-, musikk-, kultur- og næringsliv, og festivalen har også et kunstnerisk råd bestående av fremtredende personer i norsk musikkliv.
Festivaldirektør og kunstnerisk leder: Bente Johnsrud

Administrasjon:
Festivaldirektør og kunstnerisk leder: Bente Johnsrud
Administrasjonsmedarbeider: Johanne Lundebrekke Myskja
Administrasjons- og markedskoordinator: Petter S. Stordahl
Tekstprodusent: Sigurd J. Bræin

Teknisk medarbeidere i festivalperioden:
Sander Bergh (teknisk sjef) og Klaus Axel Johnsrud Odden

Produsenter i festivalperioden:
Martin Kvam og Martin Graham Tobiassen, Ine Johnsen, Carl Einar Traaen, Katinka Høeg, Dagfinn Hovland, Thomas Møller, Maren Serine Andersen
 

Frivillige i festivalperioden:
Åge Ullevold, Inger Sjønnesen, Kristin Bolgård, Berit Elisabeth Tangvik,
Heidi Marie Lindekleiv, Silje Willumsen, Ulla Uberg, Ellen Margrethe Haugsten,
Ingeborg Marie Brekke, Åsa Ruud, Svetlana Jensen, Violina Medonyte,
Kari Anne Lie, Kari Hylland, Ivar Bruun, Anne Grete Haugen, Sissel Ledang,
Kjersti Kramm Engebrigtsen
 

Ønsker du å være frivillig under Kirkemusikkfestivalen? Ta kontakt med oss på info@kirkemusikkfestivalen.no.

Styret:
Biskop Ole Christian Kvarme (styreleder), tidligere domprost Olav Dag Hauge (nestleder), investor Ola Mæle, domorganist Kåre Nordstoga, jurist og HR-direktør Sikke Næsheim, forhenværende kulturattaché Martha Bronder og direktør Torger Ødegaard.

Kunstnerisk råd:
Domkantor Kåre Nordstoga
Oboist Johan Nicolai Mohn
Domkantor Vivianne Sydnes
Kunsterisk leder: Bente Johnsrud

 

  
Programme 2017
torsdag 16. mars
14:00
Open rehearsals for students and others with a special interest

fredag 17. mars
13:00
Master class with Hans Fagius

19:00
Opening concert: J. S. Bach: St. John Passion

lrdag 18. mars
12:00
Organ concert with Marcus André Berg

13:30
Telemann in his time, the present and the future

16:00
Family performance: Telemann for Children

19:00
World premiere: Prison Poems

21:30
Late Night with Hans Fagius

sndag 19. mars
11:00
Festival High Mass in Oslo Cathedral

11:00
Festival High Mass in Swedish Church of St Margareta

11:00
Festival High Mass in Akershus Castle Church

11:00
Festival High Mass in Østre Aker Church

13:00
Church coffee and lecture

14:00
The Boysen bus

15:00
The Romantic Legacy of Renaissance Polyphony

20:00
BAL-KAN

mandag 20. mars
20:00
World premiere: Tidekverv

tirsdag 21. mars
12:00
Open rehearsals for students and others with a special interest

19:00
J.S. Bach's Luther cantatas

onsdag 22. mars
19:00
Passions and Lamentations

torsdag 23. mars
10:00
Master Class with Daniel Reuss

20:00
World premiere: Luther Suite

fredag 24. mars
19:00
G.P. Telemann: Die Donner-Ode

21:30
The Half-Finished Heaven

lrdag 25. mars
15:00
Matiné concert with Inger-Lise Ulsrud

19:00
Dead Pope on Trial

21:30
Late Night with Kåre Nordstoga

sndag 26. mars
11:00
Festival High Mass in Oslo Cathedral

11:00
Festival High Mass in Grønland Church

11:00
Festival High Mass in Frogner Church

11:00
Festival High Mass in Uranienborg Church

11:00
Festival High Mass in Nordberg Church

15:00
G.P. Telemann: Harmonischer Gottes-Dienst

19:30
Closing concert: W.A. Mozart: Requiem